โครงการเกษตรผสมผสาน(เศรษฐกิจพอเพียง) - สภ.บ้านยางชุม อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์
หน้าหลัก

ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์

aaa7.jpg - 20.12 Kb

เมนูหลัก
หน้าหลัก
บุคคลากร
ประวัติความเป็นมา
สถานภาพอาชญากรรม
สถานภาพทั่วไป
บริการค้นหา
ข่าวทันเหตุการณ์
รวมลิงค์
แหล่งท่องเที่ยว
คำถามที่เจอบ่อย
ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล

มีความโปร่งใส   รับใช้ประชา   พัฒนาชุมชน

ผู้ดูแลระบบ
ตำรวจประจวบคีรีขันธ์

 ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
 สภ.หัวหิน 
 สภ.ปราณบุรี
 สภ.กุยบุรี 
 สภ.ทับสะแก
 สภ.เมืองฯ 
 สภ.บ้านยางชุม
 สภ.อ่าวน้อย

 สภ.คลองวาฬ
 สภ.ห้วยยาง

 สภ.สามกระทาย
 สภ.ธงชัย

 สภ.บางสะพานน้อย
 สภ.สามร้อยยอด
 สภ.บ้านหนองพลับ
 สภ.ปากน้ำปราณ
 สภ.บางสะพาน

TV
 ช่อง3
 ช่อง5
 ช่อง7
 ช่อง9
 ช่อง11
 iTV
 UBC
 Nation channel
Link
ข้อมูลสถานีตำรวจ

 

 
 
โครงการเกษตรผสมผสาน(เศรษฐกิจพอเพียง)


โครงการเกษตรผสมผสาน(เศรษฐกิจพอเพียง)

สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านยางชุม

อำเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โทร. o๓๒ - ๖๑๙o๗๖

1215.jpg - 156.71 Kb    1213.jpg - 161.19 Kb

1212.jpg - 109.45 Kb    1214.jpg - 90.53 Kb


 โครงการเกษตรผสมผสาน(เศรษฐกิจพอเพียง)
       .๑ พืชไร่  ได้มีการปลูกสวนกล้วยร่วมกับฟักเขียวและฟักทองในเนื้อที่จำนวน 1ไร่เศษ ซึ่งในส่วนของฟักเขียวและฟักทอง เราได้เก็บผลผลิตไปแล้วและได้แจกจ่าย ให้กับข้าราชการตำรวจนำไปบริโภค  ส่วนกล้วยนั้นบางส่วนได้เริ่มให้ผลผลิตแล้ว
 
 991.jpg - 112.28 Kb
      
********************************

 โครงการเกษตรผสมผสาน(เศรษฐกิจพอเพียง) 
.๒ พืชผักสวนครัว
.๒.๑ สวนพืชผักสวนครัว  ซึ่งได้ปลูกในเนื้อที่ จำนวน  1  งาน ประกอบด้วย               
    ตระไคร้      จำนวน   ๑   แปลง     -  กระเพรา    จำนวน    ๑   แปลง
  -  ยี่หร่า     จำนวน   ๑   แปลง         -  มะเขือ     จำนวน    ๑   แปลง
-  โหรพา     จำนวน    ๑   แปลง       -  พริก     จำนวน    ๑    แปลง

9992.jpg - 113.27 Kb  111.jpg - 102.73 Kb
*********************************

.๒ พืชผักสวนครัว
.๒.๒  พืชผักสวนครัวรั้วกินได้  ปลูกผักหวานบ้านบริเวณริมรั้วของ สถานีตำรวจภูธร- 
     ตำบลบ้านยางชุม  จำนวน  ๒oo  ต้น  เป็นการลดรายจ่ายของข้าราชกสารตำรวจ 
222.jpg - 116.81 Kb  444.jpg - 112.25 Kb
****************************
 โครงการเกษตรผสมผสาน(เศรษฐกิจพอเพียง)
       .๓  พืชสวน  ปลูกฝรั่งและมะม่วง
9991.jpg - 92.93 Kb  333.jpg - 99.43 Kb
***********************************
 
โครงการเกษตรผสมผสาน(เศรษฐกิจพอเพียง)
. บ่อเลี้ยงปลา
เลี้ยงปลาดุกอุย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว จำนวน  บ่อ

1999.jpg - 72.92 Kb  555.jpg - 91.71 Kb
******************************
 โครงการเกษตรผสมผสาน(เศรษฐกิจพอเพียง)
.๑.๑ บ่อเลี้ยงปลา 

เลี้ยงปลาดุกอุย จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตัว จำนวน  บ่อ
666.jpg - 89.12 Kb  777.jpg - 68.42 Kb  888.jpg - 101.33 Kb
***************************
โครงการเกษตรผสมผสาน(เศรษฐกิจพอเพียง)
.๑.๒  การเลี้ยงไก่ไข่
สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่  จำนวน  ๑oo  ตัว

1111.jpg - 84.57 Kb  2222.jpg - 105.36 Kb
**************///////////***************
ถัดไป >
 

สถิติผู้เยี่ยมชม
284609 _VISITORS
บุคคลออนไลน์
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
คู่มือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ

 

สถานีวิทยุออนไลน์
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
แมมโบลายไทยพัฒนาระบบภาษาไทยโดยฅนไทย | Hosting powered by thaizone.com